चितवन खैरहनी नगरपालिकाको   ४ र ५ दुई वडाको सुरुवाती नतिजा

५००को गणनाको ताजा परिणाम
वडा ४ रुख-२६७   सुर्य-२१९
वडा ५ रुख-२५९  सुर्य-२२५